Menu
LITERATURA I BADANIA Model oparty na prostocie.

Model oparty na prostocie. Rozmowa z dr Vincentem Morganem, prezesem firmy Bicon

Model oparty na prostocie.
Jaka koncepcja naukowa leży u podstaw implantów Bicon?
Prawo Wolff’a kształtowania i przekształcania kości jest podstawą klinicznego sukcesu systemu krótkich implantów firmy Bicon, która wprowadziła obudowę sąsiadujących ze sobą implantów bez konieczności zespalania koron. W 1892r. Julius Wolff, niemiecki chirurg, opublikował swoje rewolucyjne wyniki obserwacji kości, podczas których stwierdził, że kość zmienia swój zewnętrzny kształt i wewnętrzną architekturę w odpowiedzi na działający na nią nacisk. To stanowi pierwszorzędne wyzwanie inżynierskie, aby zaprojektować krótki implant, który biokompatybilnie przenosi siły zgryzowe z odbudowy protetycznej na otaczającą ją kość. Wymaga to zrozumienia i umiejętności zastosowania wielu fundamentalnych zasad biologicznych, mechanicznych i metalurgicznych. Absolutnie najważniejszym elementem jest to, aby całkowity projekt implantu Bicon optymalizował efektywność każdej z jego cech w ograniczonych ramach dostępnej powierzchni i długości. Sukces kliniczny nie zostanie osiągnięty poprzez pojedynczą cechę projektu implantu, taką jak powierzchnia, a wymaga raczej odpowiedniego zintegrowania wszystkich właściwości. Sprawdzony koncept Bicon wprowadzający kompletność projektu umożliwia lekarzom pracującym tym systemem na korzystanie z możliwości klinicznych nie dających się porównać z innymi typami i modelami implantów.

Dlaczego te implanty dają możliwości kliniczne, których nie znajdziemy w innych systemach implantologicznych, takie jak pogrążanie subkrestalne i stosunek długości części koronowej do części korzeniowej niemal 5:1?
Forma implantu dyktuje jego możliwości kliniczne i mechaniczne. To niepowtarzalny model Bicon zapewnia właśnie wiele atrybutów klinicznych, które nie mogłyby być wykorzystane przy innym kształcie implantów. Gojenie się kości wokół implantu Bicon jest inne niż wokół implantów z gwintem. Tutaj nasuwa się analogia pomiędzy właściwościami słupa w piasku i słupa we wzmocnionym cemencie.

Jakie cechy wyróżniają ten wyjątkowy model implantów?
Od chwili swego powstania w 1985 r., Bicon zawsze posiadał 3 ważne cechy, których jakość zdała kliniczny egzamin czasu. Przede wszystkim, implanty Bicon mają połączenie za pomocą 1,5-stopniowego zwężenia stożkowego, które uniemożliwia przenikanie bakterii do studni implantu (zimny spaw). Pomiędzy łącznikiem a implantem istnieje możliwość uniwersalnego ustawiania pozycji w zakresie 360°. Przy połączeniu uniemożliwiającym wystąpienie pompy bakteryjnej, eliminowane jest występowanie zjawiska infekcji i reinfekcji okolicznych tkanek, powodującego zapalenia i ubytki kości. Jako lekarze kliniczni doskonale znamy zgubne efekty działania bakterii na kości wyrostka zębodołowego.
W związku z tym, czy nie jest logicznym, że praktycy starają się unikać umieszczania septycznego połączenia implantów w zdrowej kości?
Od 1985 r. w firmie Bicon każdy ma świadomość korzyści wynikających z istnienia połączenia wolnego od migracji bakterii. 360-stopniowe uniwersalne ustawianie łącznika umożliwia pozaustne cementowanie koron, stosowanie IAC, czyli bezcementowej i bezśrubowej korony zintegrowanej z łącznikiem (Integrated Abutment CrownTM), wewnątrzustne wiązanie stałych mostów daje możliwość wielokrotnego i łatwego usuwania łączników w każdym czasie oraz proste, estetyczne, rotacyjne dopasowywanie podczas i przed sesją odbudowy. Ponadto, implanty Bicon mają pochyły kołnierz ułatwiający odpowiednie przeniesienie obciążenia zgryzowego na kości w okolicy grzbietu wyrostka zębodołowego kości. Ale z praktycznego punktu widzenia, to pochyły kołnierz ułatwia estetyczną odbudowę, ponieważ zapewnia przestrzeń dla brodawek międzyzębowych z podporą kostną, gdy implant przylega do innego implantu lub zęba.
Od 1985 r. model pochyłego kołnierza stanowi podstawę sensownej szerokości biologicznej, która pojawiła się na długo przed dzisiejszym wszechobecnym sloganem o „przełączaniu platformy”! Bicon posiada też od 1985 r. wypustkowy korpus implantów zwężony i w kształcie korzenia, który zapewnia minimum 30% więcej powierzchni integracyjnej z kością, niż implanty gwintowane podobnej długości i średnicy. Jeszcze istotniejsze jest to, że wypustkowa powierzchnia umożliwia gojenie kości i powstanie nowej o cechach kości kortykanalnej. Gojenie kości jest dużo szybsze (10-50 mikronów dziennie) i daje możliwość powstania kości z kanałami Haversa, z innymi możliwościami klinicznymi niż w przypadku implantów gwintowanych, gdzie proces integracji przebiega znacznie wolniej (1-3 mikrony dziennie). Dodatkowo, powierzchnia wypustkowa zapewnia przenoszenie sił kompresyjnych do kości poprzez cały implant.

Jakie korzyści dla dentysty i dla pacjenta zapewniają innowacyjne modele implantów?
Mimo, że prostota i przystępna cena implantów Bicon to już wiele korzyści, to myślę, że najważniejszą jest zwiększona tolerancja leczenia za pomocą implantów zarówno wśród wymagających lekarzy dentystów, jak i pacjentów. Niewielka długość 5.0 mm i możliwość zastosowania odbudowy bez konieczności łączenia koron daje możliwość zrezygnowania w sposób rutynowy z szerokozakresowych i kosztownych zabiegów regeneracyjnych kości, co wiąże się z uciążliwościami przeszczepu kości i przemieszczania nerwu, a także skomplikowanej odbudowy przy użyciu szyny wymagającej dopasowanych indywidualnie zaczepów i śrub. Kto z nas pozwoliłby na usunięcie naszego nerwu zębodołowego dolnego lub wyjęcie kawałka kości biodrowej po to, abyśmy mogli uzyskać miejsce pod przedtrzonowiec na implancie?

Jakie długości implantów są obecnie dostępne i czy przeszły one kliniczną próbę czasu?
Wszystkie implanty Bicon przeszły kliniczną próbę czasu. Implant o długości 8.0 mm jest stosowany bez przerwy od 1985 r. Implant o długości 5.7 mm został wprowadzony w 1997 r. Od 1997 r. rozmiary implantów zostały rozszerzone i obecnie występują w długościach 5.0 i 6.0 mm. Ten implant wykazał, że z czasem kość rośnie. Jak to możliwe?
Logicznie rzecz biorąc, tak musi być ze względu na jego zaprojektowany kształt. Zastosowanie Bicon z zasady nie powoduje ubytku kości, choć często obserwujemy z czasem przyrost kości wokół. Dr Rainier Urdaneta opublikuje wkrótce swoje badania kliniczne. Będą one skupiać się wokół 7 czynników związanych z przyrostem kości występującym wokół i ponad implantami Bicon. Co ciekawe, twierdzi on, że krótsze implanty częściej powodują przyrost kości niż długie. To tyle na temat mantry „dłuższe jest lepsze”!

Czy zauważył Pan zwiększoną tolerancję pacjentów na te implanty?
Tak, i jak inni dentyści mogą z pełnym przekonaniem zaproponować pacjentom system Bicon. Prosty i niezbyt kosztowny zabieg zajmujący mało czasu i bez oczywistego ryzyka i kosztu związanego z chirurgicznym przeszczepem kości. Pacjenci wykazują zwiększone zainteresowanie taką metodą. Od ilu lat stosowane są implanty Bicon? Implanty te są nieprzerwanie stosowane od 1985 r. Każdy implant albo komponent wraz z instrumentami wyprodukowany w 1985 r. jest kompatybilny z implantami, komponentami i instrumentami produkowanymi obecnie.
dr n. med. Katarzyna Maciejewska
dr n. med. Katarzyna Maciejewska
Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1995), wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (1995-2010).

Od 2000 roku prowadzi praktyki stomatologiczne AN-MED w Sopocie i Gdyni. W praktyce stomatologicznej – chirurg stomatolog. W sferze zainteresowań zawodowych – małoinwazyjne procedury chirurgiczne w leczeniu implantologicznym; od 2009 roku wykładowca i szkoleniowiec firmy Bicon.

Poszerza swoją wiedzę na szkoleniach w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz aktywnie uczestniczy w konferencjach i kongresach w kraju i za granicą. Zainteresowania pozazawodowe – podróże, literatura, golf.