Menu
Bicon Poland - Rewolucyjne techniki kliniczne
Bicon Poland - Rewolucyjne techniki kliniczne
Bicon Poland - Rewolucyjne techniki kliniczne
Bicon Poland - Rewolucyjne techniki kliniczne
Bicon Poland Rewolucyjne techniki kliniczne

Klinicznie udowodniona, unikalna konstrukcja systemu Bicon i jego rewolucyjne techniki kliniczne nie tylko przeszły próbę czasu, ale nieustannie wyznaczają kierunki w światowej implantologii. Miarą naszego sukcesu jest zadowolenie stomatologów i pacjentów.

Oferujemy najlepsze z możliwych rozwiązań, dające gwarancję niezawodności, trwałości i najwyższej estetyki, ograniczając do minimum konieczność przeprowadzania zabiegów około-implantacyjnych, które dodatkowo traumatyzują pacjenta, wydłużają zabieg w czasie i podnoszą koszty leczenia.

Mamy ponad kilkudziesięcioletnie doświadczenie w konstrukcji krótkich implantów poparte 30-letnimi badaniami klinicznymi. Wielopłaszczyznowa wiedza, ogromne doświadczenie i lata pracy pozwoliły nam stworzyć niezwykły system implantologiczny charakteryzujący się doskonałą jakością, prostotą i przewidywalnością procedur chirurgicznych, gwarantujący przeżywalność implantów na poziomie niemal 100% przy zachowaniu najwyższej estetyki pracy utrzymującej się na niezmienionym poziomie przez wiele lat.

Jesteśmy twórcami idei krótkich implantów, która po wielu latach negacji doczekała się uznania ze strony wszystkich liczących się firm implantologicznych. To właśnie Bicon wyznaczył kierunek myśli i rozwoju implantologii stomatologicznej, którym obecnie próbują iść wszyscy. Nasze założenia konstrukcyjne, rozwiązania, procedury chirurgiczne znajdują swoje wierne naśladownictwo u konkurencji.

Krótkie implanty Bicon
o unikalnym kształcie
„Plateau”
 • + więcej powierzchni do integracji z kością
 • + większa dynamika integracji z kością
 • + dojrzała kość wokół implantu
 • + efektywniejszy rozkład sił żucia na otaczającą implant kość
 • + brak zaniku kości wyrostka zębodołowego w czasie
 • + przyrost kości wyrostka zębodołowego w czasie po obciążeniu funkcjonalnym implantu
 • + „bakterioodporne” połączenie łącznika z implantem – bez mikroruchów pompy bakteryjnej
 • + możliwość pozycjonowania łącznika w implancie 360° „platform switching”
Zalety systemu Bicon
 • + ograniczenie rozległości zabiegu
 • + ograniczenie wskazań do augmentacji tkanki kostnej
 • + poszerzenie wskazań do implantacji
 • + krótszy czas leczenia
 • + atraumatyczne techniki zabiegowe
 • + mniejsze odczyny po zabiegu chirurgicznym
 • + ograniczenie ryzyka powikłań
 • + minimalizacja kosztów
 • + doskonałe efekty funkcjonalne i kosmetyczne
Krótkie implanty Bicon
Krótkie implanty Bicon
1
2
3
4
5
6
7
8