+48 725 210 710 biuro@bicon-poland.com

Najkrótszy implant, najdłuższa historia

Bicon
+
Korona zintegrowana z łącznikiem
Wprowadzenie przez firmę Bicon korony zintegrowanej z łącznikiem (Integrated Abutment Crown) wzbogaciło gamę dotychczasowych sposobów odbudów protetycznych na tym systemie. IAC to rewolucyjne rozwiązanie bez użycia cementu i śruby. Korona zintegrowana z łącznikiem (IAC) to gwarancja trwałej i estetycznej odbudowy protetycznej każdej sytuacji klinicznej.
+
Różnorodność łączników
Szeroka gama łączników: temporary, healing, stealth shouldered, non-shouldereded, fixed-detachable, brevis, locator oraz możliwość pozycjonowania łącznika w zakresie 360o gwarantują trwałe i estetyczne rozwiązania w każdej sytuacji.
+
Mocowanie stożkowe łącznika
Połączenie łącznika z implantem realizowane jest za pomocą stożka samohamownego. Jego 1,5o nachylenie eliminuje mikroruchy i zapobiega przeciekowi bakteryjnemu. Szczelina między łącznikiem, a implantem jest mniejsza niż 0,5 μm wykluczając możliwość kolonizacji bakterii i przedostawanie się elementów morfotycznych tkanek. Szczelność połączenia pozwala wszczepić implant subkrestalnie (2, 3, a nawet 5 mm poniżej szczytu wyrostka zębowego) bez ryzyka wystąpienia periimplantis. Sposób realizacji połącznia umożliwia uniwersalne pozycjonowanie łącznika w zakresie 360o dając ogromną swobodę rozwiązań protetycznych.
+
Pochyła krawędź implantu
Pochyła krawędź implantu „sloping shoulder” w zdecydowany sposób hamuje zanik kości wokół implantów Bicon. Rozwiązanie takie bardzo pozytywnie wpływa na podtrzymanie wysokości brodawek międzyzębowych i zapewnia najwyższą estetykę odbudowy protetycznej.
+
Kształt plateau
Kształt plateau, przypominający beczułkę, zapewnia implantom Bicon minimum 30% więcej powierzchni do integracji z kością w porównaniu z innymi implantami o tych samych wymiarach. Formowanie dojrzałej kości z kanałami Haversa pomiędzy pierścieniami implantów w tempie 10-50 mikronów dziennie, wydaje się być wynikiem niewiarygodnym. Kształt plateau stymulując przyrost kości pozwala skrócić czas wgajania implantu w szczęce i żuchwie mając wpływ na zapwenienie doskonałego efektu estetycznego przez wiele lat.
+
Niska prędkość preparacji łoża
Preparacja łoża kostnego dla implantów Bicon odbywa się z pomocą tytanowych frezów z użyciem niskich obrotów - 50 obr./min bez konieczności chłodzenia, co w połączeniu ze specjalną konstrukcją frezów z łatwością pozwala odzyskiwać duże ilości kości autogennej wykorzystywanej w kolejnych etapach zabiegu.
+
Powierzchnia CP
Bicon oferuje innowacyjną powierzchnię implantu: piaskowaną tlenkiem glinu, następnie wytrawianą kwasem azotowym i finalnie pokrywaną hydroksyapatytem. Powierzchnia ta zapewnia przeżywalność implantów na poziomie niemalże 100%.
+
Krótki implant
Zastosowanie implantów Bicon w dużym stopniu ogranicza wskazania do stosowania procedur augmentacyjnych oraz podniesienia dna zatoki. Jednocześnie implanty Bicon umożliwiają zastosowanie pełnego wachlarza rozwiązań protetycznych zapewniając trwałość i najwyższą estetykę wykonanej pracy w długim okresie czasu. Implanty Bicon chronią struktury anatomiczne pacjenta, dbają o jego bezpieczeństwo, wymiernie skracają czas zabiegu i minimalizują jego koszty.

O nas

Bicon Poland

Naszym celem jest nieustanne dążenie do doskonałości. Oferujemy rozwiązania najlepsze z możliwych; dające gwarancję niezawodności, trwałości i najwyższej estetyki, ograniczając do minimum konieczność przeprowadzania zabiegów około-implantacyjnych, które dodatkowo traumatyzują pacjenta, wydłużają zabieg w czasie i podnoszą koszty leczenia.

Klinicznie udowodniona, unikalna konstrukcja systemu Bicon i jego rewolucyjne techniki kliniczne nie tylko przeszły próbę czasu, ale nieustannie wyznaczają kierunki w światowej implantologii. Miarą naszego sukcesu jest zadowolenie stomatologów i pacjentów.

Początki firmy sięgają 1968. Jesteśmy twórcami idei krótkich implantów, która po wielu latach negacji ze strony wszystkich liczących się firm implantologicznych w końcu doczekała się uznania, czego dowodem są próby tworzenia krótkich implantów przez naszych konkurentów. To Bicon kilkadziesiąt lat temu wyznaczył kierunek myśli i rozwoju implantologii stomatologicznej, którym obecnie próbują iść wszyscy. Nasze założenia konstrukcyjne, rozwiązania, procedury chirurgiczne znajdują swoje wierne naśladownictwo u konkurencji.

Mamy ponad kilkudziesięcioletnie doświadczenie w konstrukcji krótkich implantów poparte 30-letnimi badaniami klinicznymi. Wielopłaszczyznowa wiedza, ogromne doświadczenie i lata mozolnej pracy pozwoliły nam stworzyć niezwykły system implantologiczny charakteryzujący się doskonałą jakością, prostotą i przewidywalnością procedur chirurgicznych, gwarantujący przeżywalność implantów na poziomie niemal 100% przy zachowaniu najwyższej estetyki pracy utrzymującej się na niezmienionym poziomie przez wiele lat.

Krótkie implant Bicon o unikalnym kształcie „Plateau”

więcej powierzchni do integracji z kością

większa dynamika integracji z kością

dojrzała kość wokół implantu

efektywniejszy rozkład sił żucia na otaczającą implant kość

brak zaniku kości wyrostka zębodołowego w czasie

przyrost kości wyrostka zębodołowego w czasie po obciążeniu funkcjonalnym implantu

„bakterioodporne” połączenie łącznika z implantem – bez mikroruchów, pompy bakteryjnej

możliwość pozycjonowania łącznika w implancie 360°

„platform switching”

biconpoland_www_wizualizacja_foto2foto1

Zalety systemu Bicon

ograniczenie rozległości zabiegu

ograniczenie wskazań do augmentacji tkanki kostnej

poszerzenie wskazań do implantacji

krótszy czas leczenia

atraumatyczne techniki zabiegowe

mniejsze odczyny po zabiegu chirurgicznym

ograniczenie ryzyka powikłań

minimalizacja kosztów

doskonałe efekty funkcjonalne i kosmetyczne

Artykuły

Literatura oraz badania